Gebruikers login

Gratis account

Inlener

Ga verder als inlener

Probeer 14 dagen gratis

Uitlener

Ga verder als uitlener

Aanbevolen door

Waarom inlenersbeloning.com?

Eén systeem voor alle inleners en uitleners.

Zowel de inlener als de uitlener dienen de regels omtrent het loonverhoudingvoorschrift, zoals vastgelegd in de WAADI en WAB, na te leven. Inlenersbeloning.com is een online software oplossing waarmee wordt voldaan aan de wettelijke vereisten van het uitvragen + toepassen (uitlener) en verstrekken (inlener) van arbeidsvoorwaarden.

De uitlener dient voor de toepassing van de inlenersbeloning, conform de eisen in de uitzendcao, uit te gaan van de informatie die de inlener verstrekt over de functiegroep, de hoogte van het loon, de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting, de hoogte van de periodiek, de hoogte en het tijdstip van de initiële loonsverhoging, de kostenvergoedingen, reisuren/ reistijd vergoedingen en de toeslagen. Daarnaast dient de uitlener na te gaan of er een rekenmethode is voor uurloon berekening en ADV vergoeding. De uitlener dient met de inlener af te spreken dat deze verplicht is om de juiste en volledige informatie benodigd voor de vaststelling van de inlenersbeloning tijdig te verstrekken. Via de software van Inlenersbeloning.com vraagt de uitlener alle verplichte onderdelen  uit bij de inlener. Ook kan een inlener zelf de uitlener verzoeken om de gegevens via de software te raadplegen en toe te passen. Wanneer de gegevens van de inlener uitblijven wordt de inlener via de software 2x herinnerd. Daarnaast wordt de inlener vier keer per jaar verzocht om de geregistreerde gegevens te controleren en actueel te houden. Iedere verstrekte versie blijft middels versiebeheer gedurende vijf jaar inzichtelijk en aantoonbaar. Alle data is middels een API key te koppelen aan de bedrijfseigen software. 

De inlener heeft conform de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) een ketenaansprakelijkheid voor loon. Daarnaast is sinds 1 januari 2020 de Wet Arbeidsmarkt in Balans van kracht. In deze wet is artikel 12a "Melding Arbeidsvoorwaarden" opgenomen. Dit artikel verplicht een inlener om voorafgaand aan iedere terbeschikkingstelling de geldende arbeidsvoorwaarden schriftelijk of digitaal (aantoonbaar) te verstrekken aan de uitlener. Via de software van Inlenersbeloning.com verstrekt de inlener aantoonbaar de geldende arbeidsvoorwaarden aan de uitlener(s) waarmee wordt samengewerkt dankzij het vijfjarig versiebeheer. De inlener is middels de software ervan verzekerd dat alle verplichte onderdelen worden doorlopen en kan binnen één portaal aan iedere uitlener waarmee wordt samengewerkt de van toepassing zijnde arbeidsvoorwaarden verstrekken. 

Middels de online software van Inlenersbeloning.com worden partijen ontzorgt in de gestelde wet en regelgeving en is de cirkel van uitvraag, informatieverstrekking en aantoonbaarheid rond. Kortom; Eén systeem voor alle inlener en uitleners met de juiste beloning voor de ter beschikking gestelde werknemer en een gelijk speelveld op arbeidsvoorwaarden. 

Compliance

Volledig in overeenstemming met de geldende wet en regelgeving. De uitlener dient conform cao te voorzien in een proces waarmee zij zich ervan verzekert dat de inlenersbeloning correct wordt vastgesteld. Daarbij dient te worden uitgegaan van de informatie die door de inlener wordt verstrekt. De inlener dient conform wetgeving mee te werken aan juiste verstrekking en up-to-date houden van deze informatie. Inlenersbeloning.com maakt het mogelijk.

Tijdwinst & overzicht

Inlenersbeloning.com is een alles in één oplossing voor het verstrekken en raadplegen van up-to-date informatie aangaande de inlenersbeloning. Inleners registreren eenmalig de inlenerbeloning voor al hun uitleners, kunnen eenvoudig informatie wijzigen, toevoegen en delen met de uitleners van hun keuze. Uitleners kunnen bij iedere inlener een uitvraag doen, de uitgegeven inlenersbeloningen raadplegen en toewijzen aan interne gebruikers.

Veilig

Inlenersbeloning.com is optimaal beveiligd met een versleutelde verbinding en encryptie. Alleen uitleners die voldoen aan de registratieplicht van de WAADI kunnen zich registreren bij inlenerbeloning.com. Alleen gevalideerde inleners kunnen registreren. De door de inlener geregistreerde inlenersbeloning wordt alleen uitgegeven aan de door de inlener toegewezen uitlener(s).

Online

Altijd en overal direct de meest recente inlenersbeloning(en) kunnen raadplegen en/of beheren. Zo ook het versturen van uitnodigingen, het beheren van uw account alsmede het op eenvoudige wijze toevoegen of verwijderen van gebruikers. Inlenersbeloning.com maakt het mogelijk!

Over inlenersbeloning.com

Inlenersbeloning.com is een online software oplossing waarmee op eenvoudige wijze de inlenersbeloning wordt uitgewisseld tussen inlener en uitlener.

Inlenersbeloning.com is ontstaan op basis van de vraag uit de markt. Enerzijds vanuit de kant van de inlener, die aan zijn informatievoorziening richting uitlener dient te voldoen middels onder andere de Wet Aanpak Schijnconstructies. De in te vullen

Lees verder