Gebruikers login

Gratis account

Inlener

Ga verder als inlener

Probeer 30 dagen gratis

Uitlener

Ga verder als uitlener

Aanbevolen door

Waarom inlenersbeloning.com?

Eén systeem voor alle inleners en uitleners.

Zowel de inlener als de uitlener dienen de regels omtrent de inlenersbeloning bij wet na te leven. Inlenersbeloning.com is ontwikkeld om te voorzien in een praktisch en prettig hulpmiddel waarmee tevens wordt voldaan aan de wettelijke eisen.

Geen tijd meer verdoen aan de diverse registratieformulieren of cao-databases. Met Inlenersbeloning.com wordt de feitelijke inlenersbeloning geregistreerd en gedeeld met de gecontracteerde uitleners. De uitlener kan een verzoek sturen naar de inlener om de inlenersbeloning te delen. De inlener voegt op eenvoudige wijze de uitleners toe met wie men de inlenersbeloning wenst te delen.

Aanpassingen zijn eenvoudig door te voeren en worden direct gedeeld met de gekoppelde partijen. Daarnaast ontvangt de inlener een periodieke reminder over de actualiteit van de geregistreerde gegevens waarmee de geregistreerde inlenersbeloning up-to-date wordt gehouden. Met dit unieke systeem handelt u altijd volgens het gelijk werk = gelijk loon principe.

Compliance

Volledig in overeenstemming met de geldende wet en regelgeving. De uitlener dient conform cao te voorzien in een proces waarmee zij zich ervan verzekert dat de inlenersbeloning correct wordt vastgesteld. Daarbij dient te worden uitgegaan van de informatie die door de inlener wordt verstrekt. De inlener dient conform wetgeving mee te werken aan juiste verstrekking en up-to-date houden van deze informatie. Inlenersbeloning.com maakt het mogelijk.

Tijdwinst & overzicht

Inlenersbeloning.com is een alles in één oplossing voor het verstrekken en raadplegen van up-to-date informatie aangaande de inlenersbeloning. Inleners registreren eenmalig de inlenerbeloning voor al hun uitleners, kunnen eenvoudig informatie wijzigen, toevoegen en delen met de uitleners van hun keuze. Uitleners kunnen bij iedere inlener een uitvraag doen, de uitgegeven inlenersbeloningen raadplegen en toewijzen aan interne gebruikers.

Veilig

Inlenersbeloning.com is optimaal beveiligd met een versleutelde verbinding en encryptie. Alleen uitleners die voldoen aan de registratieplicht van de WAADI kunnen zich registreren bij inlenerbeloning.com. Alleen gevalideerde inleners kunnen registreren. De door de inlener geregistreerde inlenersbeloning wordt alleen uitgegeven aan de door de inlener toegewezen uitlener(s).

Online

Altijd en overal direct de meest recente inlenersbeloning(en) kunnen raadplegen en/of beheren. Zo ook het versturen van uitnodigingen, het beheren van uw account alsmede het op eenvoudige wijze toevoegen of verwijderen van gebruikers. Inlenersbeloning.com maakt het mogelijk!

Over inlenersbeloning.com

Inlenersbeloning.com is een online software oplossing waarmee op eenvoudige wijze de inlenersbeloning wordt uitgewisseld tussen inlener en uitlener.

Inlenersbeloning.com is ontstaan op basis van de vraag uit de markt. Enerzijds vanuit de kant van de inlener, die aan zijn informatievoorziening richting uitlener dient te voldoen middels onder andere de Wet Aanpak Schijnconstructies. De in te vullen

Lees verder