Gebruikers login

Gratis account

Inlener

Ga verder als inlener

Probeer 30 dagen gratis

Uitlener

Ga verder als uitlener

Aanbevolen door

Waarom inlenersbeloning.com?

Eén systeem voor alle inleners en uitleners.

Zowel de inlener als de uitlener dienen de regels omtrent het loonverhoudingvoorschrift bij wet na te leven. Inlenersbeloning.com is een online software oplossing waarmee wordt voldaan aan de wettelijke vereisten van het uitvragen + toepassen (uitlener) en verstrekken (inlener) van arbeidsvoorwaarden.

De uitlener dient conform de eisen in de WAADI het loonverhoudingsvoorschrift toe te passen. Conform de eisen in de uitzendcao dient men voor de toepassing daarvan uit te gaan van de informatie die de inlener verstrekt. Via de software van Inlenersbeloning.com vraagt de uitlener de inlenersbeloning uit bij de inlener. De inlener verstrekt via de bedrijfseigen portal op Inlenersbeloning.com de inlenersbeloning aan de uitlener(s). Iedere verstrekte versie blijft middels versiebeheer gedurende vijf jaar inzichtelijk en aantoonbaar. Alle verstrekte informatie is middels een API naar de software van de uitlener te halen. 

De inlener heeft conform de eisen in de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) een ketenaansprakelijkheid voor loon. Daarnaast heeft de inlener een informatieplicht voor het verstrekken van de arbeidsvoorwaarden conform het Nederlands Recht en Wet Arbeidsmarkt in Balans die inmiddels goedgekeurd en per 1-1-2020 in werking zal treden. In de Wet Arbeidsmarkt in Balans is het artikel  "Melding Arbeidsvoorwaarden" opgenomen. Dit artikel verplicht de inlener om voorafgaand aan de terbeschikkingstelling de geldende arbeidsvoorwaarden aantoonbaar schriftelijk of digitaal te verstrekken aan de uitzender, detacheerder of payroller. Via de software van Inlenersbeloning.com verstrekt de inlener aantoonbaar de geldende arbeidsvoorwaarden aan de uitlener(s) waarmee wordt samengewerkt. 

Middels de online software van Inlenersbeloning.com worden partijen ontzorgt in de gestelde wet en regelgeving en is de cirkel van uitvraag, informatieverstrekking en aantoonbaarheid rond. De uitlener kan bij alle partijen uitvragen, de inlener kan aan alle (WAADI geregistreerde) uitleners verstrekken. Aanpassingen zijn eenvoudig door te voeren en kunnen direct worden verstrekt. Daarnaast verzorgt Inlenersbeloning.com voor periodieke reminders zodat geregistreerde informatie actueel blijft. Kortom; Eén systeem voor alle inlener en uitleners met eerlijke beloning voor de ter beschikking gestelde werknemer en een gelijk speelveld op arbeidsvoorwaarden. 

Compliance

Volledig in overeenstemming met de geldende wet en regelgeving. De uitlener dient conform cao te voorzien in een proces waarmee zij zich ervan verzekert dat de inlenersbeloning correct wordt vastgesteld. Daarbij dient te worden uitgegaan van de informatie die door de inlener wordt verstrekt. De inlener dient conform wetgeving mee te werken aan juiste verstrekking en up-to-date houden van deze informatie. Inlenersbeloning.com maakt het mogelijk.

Tijdwinst & overzicht

Inlenersbeloning.com is een alles in één oplossing voor het verstrekken en raadplegen van up-to-date informatie aangaande de inlenersbeloning. Inleners registreren eenmalig de inlenerbeloning voor al hun uitleners, kunnen eenvoudig informatie wijzigen, toevoegen en delen met de uitleners van hun keuze. Uitleners kunnen bij iedere inlener een uitvraag doen, de uitgegeven inlenersbeloningen raadplegen en toewijzen aan interne gebruikers.

Veilig

Inlenersbeloning.com is optimaal beveiligd met een versleutelde verbinding en encryptie. Alleen uitleners die voldoen aan de registratieplicht van de WAADI kunnen zich registreren bij inlenerbeloning.com. Alleen gevalideerde inleners kunnen registreren. De door de inlener geregistreerde inlenersbeloning wordt alleen uitgegeven aan de door de inlener toegewezen uitlener(s).

Online

Altijd en overal direct de meest recente inlenersbeloning(en) kunnen raadplegen en/of beheren. Zo ook het versturen van uitnodigingen, het beheren van uw account alsmede het op eenvoudige wijze toevoegen of verwijderen van gebruikers. Inlenersbeloning.com maakt het mogelijk!

Over inlenersbeloning.com

Inlenersbeloning.com is een online software oplossing waarmee op eenvoudige wijze de inlenersbeloning wordt uitgewisseld tussen inlener en uitlener.

Inlenersbeloning.com is ontstaan op basis van de vraag uit de markt. Enerzijds vanuit de kant van de inlener, die aan zijn informatievoorziening richting uitlener dient te voldoen middels onder andere de Wet Aanpak Schijnconstructies. De in te vullen

Lees verder