Gebruikers login

Over inlenersbeloning.com

Inlenersbeloning.com is een online software oplossing waarmee op eenvoudige wijze de inlenersbeloning wordt uitgewisseld tussen inlener en uitlener. 

Inlenersbeloning.com is ontstaan op basis van de vraag uit de markt. Enerzijds vanuit de kant van de inlener, die aan zijn informatievoorziening richting uitlener dient te voldoen middels onder andere de Wet Aanpak Schijnconstructies. De in te vullen formulieren vanuit diverse bureaus, die ook bij iedere wijziging weer opnieuw ingevuld moeten worden, worden door mening inlener als administratieve last ervaren alsmede de onduidelijkheid wat nu precies verstrekt moet worden met betrekking tot verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de inlener. Anderzijds vanuit de kant van de uitlener, waarbij voldaan dient te worden aan legio administratieve verplichtingen. Van uitzendbevestiging tot verloning, van NEN 4400 certificering tot SNCU controle. Bij controles op de toepassing van de inlenersbeloning worden nog steeds fikse nabetalingen geëist. Voornamelijk omdat bij controle blijkt dat de inventarisatie van de inlenersbeloning alsmede de verstrekking van informatie rondom de inlenersbeloning niet correct heeft plaats gevonden.

In basis zijn er vier vereisten aangaande de toepassing van de inlenersbeloning:

  1. Het loonverhoudingsvoorschrift van de wet WAADI; Gelijke beloning voor hetzelfde werk.
  2. De uitzend cao; Er dient te worden voorzien in een proces waarmee men zich ervan verzekert dat de inlenersbeloning correct wordt vastgesteld.
  3. De uitzend cao; Er dient te worden uitgegaan van de informatie die door de inlener wordt verstrekt.
  4. De inlener dient conform wetgeving mee te werken aan juiste verstrekking van de informatie. Ook kan er vanuit de bedrijfstak-cao geëist worden dat een inlener controleert of de inlenersbeloning ook daadwerkelijk correct wordt toegepast door de uitlener. 

Inlenersbeloning.com ging aan de slag met deze vraagstukken en ontwikkelde in samenspraak met zowel inleners, uitleners, handhavers als controlerende instanties een platform dat werkt voor zowel inlener als uitlener. Middels inlenersbeloning.com wordt voorzien in een praktisch hulpmiddel waarmee kan worden voldaan aan de gestelde wettelijke eisen en naheffingsaanslagen kunnen worden voorkomen.

 

Registreren